DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa Beneficjenta: KURYŁOWICZ & ASSOCIATES SP. Z O.O.

Wartość projektu: 995 490,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 592 316,55 zł

Okres realizacji: 2014

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego